up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 3 Linggo sa Pagdating

ID 3019 Leksyonaryo 12


AWIT SA PAGTITIPON
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E. Hontiveros SJ
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Emmanuel | Gozum at M. Francisco SJ (Of the Father's Love Begotten)

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAGHAYO
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9