Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 4 Linggó Pagdatíng

ID 2254 Leksyonaryo 11


AWIT SA PAGTITIPON
Balang Araw
Halina, Hesús, Aming Mananakóp
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Panginoón, Hanggáng Kailán? | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Awit ni Maria: Ang Puso ko'y Nagpupuri
Abá, Ginoong Maria

AWIT SA PAKIKINABANG
Emmanuel
Halina, O Emanuel
Awit (Salmo) 089
Sa Amang Mahal Sumilang (Of the Father's Love Begotten)
Halina, O Hesús | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ

AWIT SA PAGHAYO
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)
Halina, Hesús, Aming Mananakóp | Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ
Balang Araw | Silvino Borres Jr SJ at M.V. Francisco SJ
Halina, Hesús | Rene Javellana SJ at E.P. Hontiveros SJ
Halina, D'yos Mesias (O Come, Divine Messiah)Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.235.60.197