Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

Mga Salmo sa Gabi ng Muling Pagkabuhay
Awit 104 Awit 104
Awit 16 Awit 16
Exodus 14 Exodus 14
Awit 29 Awit 29
Awit 18 Awit 18
Awit 41 Awit 41
MARSO 2018
18, 5 Linggˇ sa 40-Araw (Kuaresma)
25, Linggˇ ng Palaspas at Pagpapakasakit ng Panginoˇn
29, Banal na Huwebes sa Hapunan ng Panginoˇn
30, Banal na Biyernes ng Pagpapasakit ng Panginoˇn

ABRIL
1, Muling Pagkabuhay ng Panginoˇn

Tulˇy po kayˇ. Welcome.

   
Email Address Your email address
Your Given Name Pangalan
Your Family Name Apelyido

 

arrow This is my first time here. I want to introduce myself.

If having a hard time with this page, please check your email inbox for a message.

Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

Mga Salmo sa Gabi ng Muling Pagkabuhay
Awit 104 Awit 104
Awit 16 Awit 16
Exodus 14 Exodus 14
Awit 29 Awit 29
Awit 18 Awit 18
Awit 41 Awit 41
MARSO 2018
18, 5 Linggˇ sa 40-Araw (Kuaresma)
25, Linggˇ ng Palaspas at Pagpapakasakit ng Panginoˇn
29, Banal na Huwebes sa Hapunan ng Panginoˇn
30, Banal na Biyernes ng Pagpapasakit ng Panginoˇn

ABRIL
1, Muling Pagkabuhay ng Panginoˇn


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Lit˙rhiyang Tagalog | Lit˙rhiyang Filipino sa paghahandÔ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtßs ni Hes˙s sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.80.1.73