Sign up

After you register, you will receive an email asking you to confirm you really registered.
Open the email, look for the word CONFIRM at the bottom, and click on it.
If you don't provide your correct email address, you will not receive the confirmation email.


Email Address:

Email Address: Please Retype

Pangalan:

Apelyido:

Parokya: Do not abbreviate

Bansa: Type over, if not Pilipinas

Lalawigan/Probinsya:

Lungsod/Bayan:

Your IP Address: 54.196.38.114

We respect your privacy.
We will use your email address only to send you liturgy resources.

Please check your email inbox
and confirm your registration. Salamat po.

 

 Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan


HULYO 2018
15, 15 Linggó sa Karaniwang Panahón
22, 16 Linggó sa Karaniwang Panahón
29, 17 Linggó sa Karaniwang Panahón


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.196.38.114