up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Miyerkules ng Abo

ID 2377 Leksyonaryo 219


AWIT SA PAGTITIPON
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Alay Kapuwâ | Rolando Tinio and E. Hontiveros SJ
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ

AWIT SA PAKIKINABANG
Kaluluwá Ko'y Nauuháw, Ang | Danny Isidro SJ and Nemy Que SJ
Awit ng Paghilom | Arnel Aquino SJ
Likhaín Mong Mulî | Albert Alejo SJ and M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 051 | Victor Eclar Romero
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Maliban na Mahulog sa Lupa |
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at
right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91