up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Linggó ng Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón

ID 3206 Leksyonaryo 42


AWIT SA PAGTITIPON
Si Kristo ay Muling Nabuhay | Leo Nilo Mangussad | Roma 6: 9
Si Kristo'y Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Emma Panizales, SCMM
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJ
Ito Ang Bagong Araw | Fruto Ramirez, SJ | Danilo B. Isidro, SJ
Magalak Tayong Lahát | Ferdinand M. Bautista | Juan 20: 19
Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6

AWIT SA PAG-AALAY
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6

AWIT SA PAKIKINABANG
Muli Akóng Nabuhay | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 138:18, 5-6
Panginoón ng Aming Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Francisco Avendano
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Magsaya, Magalak | Elsie Coronacion | Elsie Coronacion
Si Kristo'y Buhay | E.P. Hontiveros, SJ | Emma Panizales, SCMM
Si Kristo ay Muling Nabuhay | Leo Nilo Mangussad | Roma 6: 9
Magalak Tayong Lahát | Ferdinand M. Bautista | Juan 20: 19
Nabuhay Siyá | E.P. Hontiveros, SJ | E.P. Hontiveros, SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.238.249.17