up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 3 Linggó sa Apatnapúng-Araw

ID 2416 Leksyonaryo 29


AWIT SA PAGTITIPON
Alay sa Kapuwâ | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ


Buksán ang Aming Puso | E. Hontiveros SJ
Dinggin Mo | Simplicio Esteban and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Kung 'Yong Nanaisin | M. Francisco SJ
Mula sa 'Yo | M. Francisco SJ
Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) | Joe Nero and Nemy Que SJ
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Bawat Sandali | M. Francisco SJ
Kaibigan, Kapanalig
Dakilang Pag-ibig | Pangilinan and E. Hontiveros SJ
Saan Kami Tutungo? | Macalinao and E. Hontiveros SJ

AWIT SA PAGHAYO
Pagbabasbas |
Pagmamahal sa Panginoón | E. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 3.237.178.91