up arrow magsimba.com
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Karaniwang Panahon I


Fecha Bilang Kapistahan
1/23/2022 69 3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1/30/2022 72 4 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2/6/2022 75 5 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2/20/2022 81 7 Linggó sa Karaniwang Panahón
Fecha Bilang Kapistahan
4 Liturgy Days

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.92.164.9