Magsimba.

Litúrhiya. Filipino.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.
Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE

Larawan-Katawan-at-Dugo

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.

Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal


Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD


Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD


16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook
If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Register | Login
Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

18 Linggó sa Karaniwang Panahón - A

08/03/2014

Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 112, Gulóng A, Litcal 2312

Login to download Plano ng Misa | Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Sa Piging ng Panginoón | Bienvenida Tabuena
Sa Piging na Handóg | Carlos, Villaroman
Sa Hapag ng Panginoón | M.V. Francisco, SJ AT Lui Morano

right arrow UNANG PAGBASA: Isaias 55:1-3

Isaias 55:1-3
Pagpapahayag mula sa Aklat ni Propeta Isaias
Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas, bumili k right arrow

TUGÓN SA SALMO

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal!

right arrow SALMONG TUGUNAN: Salmo 145:8-9, 15-16, 17-18

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Salmo-KP-18
Ang Panginoong D’yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. right arrow

right arrow IKALAWÁNG PAGBASA: Taga-Roma 8:35, 37-39

Taga-Roma 8:35, 37-39
Pagpapahayag mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma
Mga kapatid:
Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo?
Ang paghihirap b right arrow

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Mateo 4:4b

Sa mga sulat-tugtugin, ang « ng » ay isinusulat na « nang » at ang « mga » ay « manga ».
Pakinggan ang Alleluia:


Mas malinaw at malaking larawan: Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal na pagkaing kaniyáng bigay.

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal na pagkaing kaniyáng bigay.

right arrow MAGANDÁNG BALITŔ: Mateo 14:13-21

Mateo 14:13-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siyá’y sumakay sa isang bangka at nag-ii right arrow

AWIT SA PAG-AALAY

Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ
Awit (Salmo) 063 | Vic Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG

Tinapay ng Buhay | Atienza, Borres at Francisco
Tubig ng Buhay | Lionel Valdellon
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ

AWIT SA PAGHAYO

Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ AT Fernando L. Macalinao, SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M.V. Francisco SJ

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá

Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. The life of Jesus is what is commemorated throughout the year of worship.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- This website, www.magsimba.com
- SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Register | Login


Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.227.17.116