Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


"Voice of the Queen" Parish Music Ministry Voice of the Queen Parish Music Ministry
"Voice of the Queen" Parish Music Ministry

HUNYO
5121926
10 KP 10 Linggo sa Karaniwang Panahon 11 KP 11 Linggo sa Karaniwang Panahon 12 KP 12 Linggo sa Karaniwang Panahon 13 KP 13 Linggo sa Karaniwang Panahon


HULYO
310172431
14 KP 14 Linggo sa Karaniwang Panahon 15 KP 15 Linggo sa Karaniwang Panahon 16 KP 16 Linggo sa Karaniwang Panahon 17 KP 17 Linggo sa Karaniwang Panahon 18 KP 18 Linggo sa Karaniwang Panahon


AGOSTO
7142128
19 KP 19 Linggo sa Karaniwang Panahon 20 KP 20 Linggo sa Karaniwang Panahon 21 KP 21 Linggo sa Karaniwang Panahon 22 KP 22 Linggo sa Karaniwang Panahon


14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C

07/03/2016

Mga Awit Mga Awit sa Kapistahang Itó
MISANG PILIPINO | MISA SA PILIPINO | MISANG FILIPINO | MISA SA FILIPINO | MISANG TAGALOG | MISA SA TAGALOG

Mga Pagbasa at Salmo sa Misa mulâ sa Banál na Biblia

Leksyonaryo 102, Gulóng C, Litcal 2048

Login Login to download Plano ng Misa | Register Register, if you don't have a login

AWIT SA PAGTITIPON

Awit ng Pasasalamat | Hontiveros
Halina't Umawit | Flores, Villaroman
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Sumigáw sa Galák | Nemy Que SJ

UNANG PAGBASA UNANG PAGBASA: Isaias 66:10-14c

Magalak ang lahát,
magalak kayó dahil sa Jerusalem,
ang lahát sa inyó na may pagmamahal,
wagas ang pagtingin;
kayó’y makigalak at makipagsaya,
lahát kayóng tumangis para sa kaniyá.
Tatamasahin ninyó ang kasag UNANG PAGBASA

TUGÓN SA SALMO

55-Sankalupaang-nilalang
Pakinggan
Sangkalupaáng nilaláng, galák sa Poó’y isigáw!

SALMONG TUGUNAN SALMONG TUGUNAN: Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20Sumigaw sa galak ang mga nilalang!
At purihin ang SALMONG TUGUNAN

IKALAWÁNG PAGBASA IKALAWÁNG PAGBASA: Gal 6:14-18

Mga kapatid:
Ang krus lamang ng ating Panginoóng Hesukristo
ang siyá kong ipinagmamapuri.
Sapagkat sa pamamagitan ng kaniyáng krus,
ang sanlibuta’y patay na para sa akin IKALAWÁNG PAGBASA

PAMBUNGAD SA MAGANDÁNG BALITŔ: Col 3:15a+16a

Kapayapaan ni Kristo at Salita n’yang totoo nawa’y manahan sa inyo.

MAGANDÁNG BALITŔ MAGANDÁNG BALITŔ: Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9

Noong panahong iyon,
ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa.
Pinauna niya sila nang dala-dalawa
sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya.
Sinabi niya sa kanila MAGANDÁNG BALITŔ

AWIT SA PAG-AALAY

Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro
Panginoón, Narito Akó | Lester Delgado
Awit (Salmo) 017 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAKIKINABANG

Pintig ng Puso Ko | E.P. Hontiveros, SJ | Batay sa Hosea 11: 1 - 9, Luis Antonio G. Tagle
Huwág Kang Mangambá | Onofre Pagsanghan at M. Francisco SJ
Awit (Salmo) 063 | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 063: Awit ng Paghahangád | Charlie Cenzon SJ

AWIT SA PAGHAYO

Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero
Humayo Kayo | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Humayo Kayo | Pangilinan at E.P. Hontiveros SJ
Tanda ng Kaharián ng Diyós | Lui Morano at M. Francisco SJ
Ito Ang Bagong Araw | Fruto Ramirez, SJ | Danilo B. Isidro, SJ
Awit (Salmo) 098 | Victor Eclar Romero

icon-Crucifixion-Byzantine

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá


Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús. All worship is about Jesus.

Ang buhay ni Hesús ang ginugunitâ sa buóng taón ng pagsambá. What is commemorated throughout the year of worship is the life of Jesus.

Ang Eukaristiya ay paggunitâ ng kaniyáng pagliligtás sa atin. The Eucharist is a memorial to His redemption of us.
Pagbasa sa burol o libing Mga Pagbasa sa Burol o Libíng

If you use the resources on this website, please make a donation,
so this website can continue offering resources you can use.


WHAT YOU GET:
Resources to help get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus: Mass guides, bible readings, psalms, song lists, music scores and sound files.
- magsimba.com This website, www.magsimba.com
- MP3 sound files SoundCloud MP3 sound files of psalms and hymns

HOW YOU CAN HELP: 1. Say a prayer so we can continue to help God's people get ready for Sunday Mass, where we remember our redemption by Jesus. 2. Give what you can afford to support this ministry. 3. Spread the word about how we may have helped you.

Let God's generosity flow through you. Make a donation, and you will help promote Filipino liturgy worldwide.


Resources

Login Required
Mga Plano ng Misa Mga Plano ng Misa
Register | Login

Tell your friends
about us

If you know someone looking for liturgy resources in Filipino / Tagalog, please tell them about us, magsimba.com.
20-Marso-2011 Pagpapaubayŕ ng Tahanan kay Maria, Tulong ng mga Kristiyano
right arrow Misa Checklist (.pdf)
right arrow Misa Checklist (.doc)
right arrow Mga Pagbasa sa Misa para sa Yumao
Mass-of-Christian-Burial Scripture Readings at a Funeral
Mass-of-Christian-Burial Sample Mass of Christian Burial
Ang Santos nga Misa Ang Santos nga Misa (Binisayâ)
Gabay-ng-Bayan-sa-Misa Gabay ng Bayan sa Misa
Mga Kayamanan sa Liturhiya Mga Kayamanan sa Liturhiya

Magsimba Hymnal

Clothbound. 192 páhina. Misa "Banál na Espiritu." Misa "Muling Pagkabuhay." Misa "Banál na Santatló." Credo Niceno. Magnificat. 24 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. Ordinaryo ng Misa. Apat na Panalanging Eukaristiko. Mga kinagigiliwang himig Hesuwita. Hontiveros. Francisco. Cenzon. Aquino. Magnaye. Maramba. Samonte. Magalong. $10.


Misa "Banal na Espiritu" CD

Ang mga bahagě ng Misang Katóliko, isinatugtugin sa dalisay at madalíng-awiting himig. $10. Pakinggan Pakinggan.Mga Salmo CD

16 na Salmo sa Filipino / Tagalog na isinatugtugin sa kagiliw-giliw na mga himig, angkóp sa Misa at ibáng okasyón. $10. Pakinggan Pakinggan.right arrow MAGSIMBA.COM sa Facebook

Resources

Register | Login


WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.224.164.233