up arrow magsimba.com

Mga Awit sa Banal na Santatlo

ID 3327 Leksyonaryo 166


AWIT SA PAGTITIPON
Bayan, Magsiawit na! | Arnel Aquino SJ
Isáng Pananámpalataya | E.P. Hontiveros SJ
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ

AWIT SA PAG-AALAY
Liwanag ng Aming Puso | E.P. Hontiveros, SJ | Luis Antonio G. Tagle
Isáng Pagkain, Isáng Katawan, Isáng Bayan | San Pedro

AWIT SA PAKIKINABANG
Kahanga-hanga | Corpuz at E.P. Hontiveros SJ
Pag-ibig Mo, Ama | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Sino'ng Makapaghihiwalay | Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC | Batay sa Roma 8: 31-39
Magpuri sa Panginoón | E.P. Hontiveros SJ
Isáng Pananámpalataya | E.P. Hontiveros SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 34.239.147.7