up arrow magsimba.com

Mga Awit sa 18 Linggo sa Karaniwang Panahon

ID 3425 Leksyonaryo 114


AWIT SA PAGTITIPON
Awit (Salmo) 100 | Victor Eclar Romero
Purihin ang Panginoón | Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ
Awit (Salmo) 067 | Victor Eclar Romero

AWIT SA PAG-AALAY
Narito Akó, Panginoón | Nemy Que SJ
Awit (Salmo) 116 | Victor Eclar Romero
Narito Akó | René San Andrés

AWIT SA PAKIKINABANG
Awit (Salmo) 023: Ang Poon ang Aking Pastol | Victor Eclar Romero
Awit (Salmo) 023: Ang Panginoón ang Aking Pastol | Danilo B. Isidro, SJ /Felipe Fruto L. Ramirez, SJ
Awit (Salmo) 023 | Rey Magnaye
Awit (Salmo) 023 | Arnel dC. Aquino, SJ

AWIT SA PAGHAYO
Saan Kami Tutungo | E.P. Hontiveros, SJ | Fernando L. Macalinao, SJ
Mapapalad | Fruto Ramirez SJAng Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2020 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.210.21.70