Misa, Liturhiya, Pagbasa, Awit sa
UwianUgnayYamanSinugboanonIlocanoCapampanganPangasinan

Mga Awit sa 5 Linggó ng 40-Araw

ID 3803 Leksyonaryo 34


AWIT SA PAGTITIPON
Pagbabalík-Loób | Timoteo Jose M. Ofrasio, SJ at E.P. Hontiveros SJ
Pagbabalík-Loób | Fernando L. Macalinao, SJ at E.P. Hontiveros SJ
Panginoón Akó'y Dinggin | Ferdinand M. Bautista | Salmo 55: 17-20, 23, 103:2-3

AWIT SA PAG-AALAY
Sumasamo Kami Sa 'Yo | Lorenzo A. Judan | Lorenzo A. Judan
Nang Buô Kong Buhay | Alejo, Hontiveros

AWIT SA PAKIKINABANG
Ama, Kaawaan Akó | Fruto Ramirez, SJ | Batay sa Salmo 51, Danilo B. Isidro, SJ
Awit (Salmo) 051 | Victor Eclar Romero
Likhain Mong Muli | E.P. Hontiveros, SJ, M.V. Francisco, SJ | Batay sa Salmo 51, Albert E. Alejo, SJ
Hesús, Tandaán Ako | Jacques Berthier

AWIT SA PAGHAYO
Pinapawi Mo Ang Tao | Simeon R. Reginio | Batay sa Salmo 90: 3, 5, 12, 14
Sino'ng Makapaghihiwalay | Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC | Batay sa Roma 8: 31-39
Maliban na Mahulog sa Lupa |Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.
Karapatáng-sipì © 2006-2022 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 44.200.171.156