Magsimba.

Litúrhiya. Filipino.

Si Hesús ang Kalagitnaan ng Pagsambá. Ang lahát ng pagsambá ay tungkól kay Hesús.

Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE


Kalendaryo Header
Abril 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Ezek 47:1-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 5:1-3a, 5-16
2
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Isaias 49:8-15
Salmo 145:8-9, 13cd-14, 17-18
Juan 5:17-30
3
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Exodo 32:7-14
Salmo 106:19-20, 21-22, 23
Juan 5:31-47
4
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Wis 2:1a, 12-22
Salmo 34:17-18, 19-20, 21+23
Juan 7:1-2, 10, 25-30
5
4 Sanlinggó ng 40-Araw – Sábado
Jeremias 11:18-20
Salmo 7:2-3, 9bc-10, 11-12
Juan 7:40-53
6
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Taga-Roma 8:8-11
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
7
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Lunes
Dan 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 8:1-11 or, in Year C, Juan 8:12-20
8
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Martés
Num 21:4-9
Salmo 102:2-3, 16-18, 19-21
Juan 8:21-30
9
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Miyerkules
Dan 3:14-20, 91-92, 95
Dan 3:52, 53, 54, 55, 56
Juan 8:31-42
10
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Huwebes
Genesis 17:3-9
Salmo 105:4-5, 6-7, 8-9
Juan 8:51-59
11
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Biyernes
Jeremias 20:10-13
Salmo 18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 7
Juan 10:31-42
12
5 Sanlinggó ng 40-Araw – Sabado
Ezek 37:21-28
Jer 31:10, 11-12abcd, 13
Juan 11:45-56
13
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Taga-Filipos 2:6-11
Mt 26:14—27:66
14
Banál na Sanlinggó – Lunes
Isaias 42:1-7
Salmo 27:1, 2, 3, 13-14
Juan 12:1-11
15
Banál na Sanlinggó – Martés
Isaias 49:1-6
Salmo 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15+17
Juan 13:21-33, 36-38
16
Banál na Sanlinggó – Miyerkules
Isaias 50:4-9a
Salmo 69:8-10, 21-22, 31+33-34
Mateo 26:14-25
17
Banál na Sanlinggó – Chrism Misa
Isaias 61:1-3a, 6a, 8b-9 and Rev 1:5-8
Salmo 89:21-22, 25+27
Lucas 4:16-21
18
Banál na Biyernes: Pagpapakasakit ng Panginoón – ABC
Isaias 52:13—53:12
Salmo 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25
Juan 18:1—19:42
19
Banál na Biyernes: Pagpapakasakit ng Panginoón – ABC
Isaias 52:13—53:12
Salmo 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25
Juan 18:1—19:42
20
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
21
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Lunes
Acts 2:14, 22-32
Ps 16:1-2, 5, 7-11
Matt 28:8-15
22
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Martes
Acts 2:36-41
Ps 33:4-5, 18-20, 22
John 20:11-18
23
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Miyerkules
Acts 3:1-10
Ps 105:1-4, 6-9
Luke 24:13-35
24
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Huwebes
Acts 3:11-26
Ps 8:2, 5-9
Luke 24:35-48
25
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Biyernes
Acts 4:1-12
Ps 118:1-2, 4, 22-27
John 21:1-14
26
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Sabado
Acts 4:13-21
Ps 118:1, 14-21
Mark 16:9-15
27
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
1 Pedro 1:3-9
Juan 20:19-31
28
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 4:23-31
Salmo 2:1-3, 4-7a, 7b-9
Juan 3:1-8
29
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 4:32-37
Salmo 93:1ab, 1cd-2, 5
Juan 3:7b-15
30
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 5:17-26
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 3:16-21
.. .. ..
Mayo 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 5:27-33
Salmo 34:2+9, 17-18, 19-20
Juan 3:31-36
2
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 5:34-42
Salmo 27:1, 4, 13-14
Juan 6:1-15
3
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 6:1-7
Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19
Juan 6:16-21
4
3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:14, 22-33
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
1 Pedro 1:17-21
Lucas 24:13-35
5
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 6:8-15
Salmo 119:23-24, 26-27, 29-30
Juan 6:22-29
6
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 7:51-8:1a
Salmo 31:3cd-4, 6+7b+8a, 17+21ab
Juan 6:30-35
7
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 8:1b-8
Salmo 66:1-3a, 4-5, 6-7a
Juan 6:35-40
8
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 8:26-40
Salmo 66:8-9, 16-17, 20
Juan 6:44-51
9
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 9:1-20
Salmo 117:1, 2
Juan 6:52-59
10
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 9:31-42
Salmo 116:12-13, 14-15, 16-17
Juan 6:60-69
11
4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:14a, 36-41
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
1 Pedro 2:20b-25
Juan 10:1-10
12
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 11:1-18
Salmo 42:2-3; 42:3, 4
Juan 10:1-10 or, in Year A, Juan 10:11-18
13
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 11:19-26
Salmo 87:1b-3, 4-5, 6-7
Juan 10:22-30
14
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 12:24-13:5a
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 12:44-50
15
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 13:13-25
Salmo 89:2-3, 21-22, 25+27
Juan 13:16-20
16
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 13:26-33
Salmo 2:6-7, 8-9, 10-11ab
Juan 14:1-6
17
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 13:44-52
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 14:7-14
18
5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 6:1-7
Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19
1 Pedro 2:4-9
Juan 14:1-12
19
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 14:5-18
Salmo 115:1-2, 3-4, 15-16
Juan 14:21-26
20
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 14:19-28
Salmo 145:10-11, 12-13ab, 21
Juan 14:27-31a
21
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 15:1-6
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Juan 15:1-8
22
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 15:7-21
Salmo 96:1-2a, 2b-3, 10
Juan 15:9-11
23
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 15:22-31
Salmo 57:8-9, 10+12
Juan 15:12-17
24
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 16:1-10
Salmo 100:1b-2, 3, 5
Juan 15:18-21
25
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 8:5-8, 14-17
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
1 Pedro 3:15-18
Juan 14:15-21
26
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 16:11-15
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Juan 15:26-16:4a
27
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 16:22-34
Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8
Juan 16:5-11
28
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 17:15, 22-18:1
Salmo 148:1-2, 11-12, 13, 14
Juan 16:12-15
29
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 18:1-8
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 16:16-20
30
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 18:9-18
Salmo 47:2-3, 4-5, 6-7
Juan 16:20-23
31
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
Hunyo 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
2
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
3
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
4
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
5
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
6
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
7
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
8
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
9
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
10
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
11
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
12
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
13
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
14
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
15
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
16
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
17
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
18
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
19
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
20
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
21
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
22
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
23
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
24
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
25
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
26
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
27
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
28
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
29
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
30
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
.. .. .. .. ..

Welcome, UWIAN KALENDARYO DOWNLOADS SALMO YAMAN MISA DONATE

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.237.134.62