Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Disyembre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1234
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Taga-Roma 15:4-9
Mateo 3:1-12
5
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
6
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
7
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
8
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
9
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
10
2 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Mateo 3:1-12
11
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Jas 5:7-10
Mateo 11:2-11
12
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
13
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
14
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
15
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
16
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
17
3 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 35:1-6a, 10
Salmo 146:6-7, 8-9a, 9b-10
Mateo 11:2-11
18
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Taga-Roma 1:1-7
Mateo 1:18-24
19
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
20
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
21
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
22
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
23
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
24
4 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 1:18-24
25
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Tito 2:11-14
Lucas 2:1-14
26
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
27
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
28
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
29
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
30
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
31
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
Enero 2017
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Tito 2:11-14
Lucas 2:1-14
2
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
3
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
4
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
5
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
6
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
7
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
8
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Tito 2:11-14
Lucas 2:1-14
9
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
10
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
11
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
12
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
13
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
14
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
15
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Gawa 10:34-38
Mateo 3:13-17
16
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
17
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
18
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
19
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
20
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
21
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
22
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Ephesians 1: 3-6, 15-18
Mateo 18:1-5, 10
23
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
24
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
25
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
26
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
27
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
28
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
29
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Ephesians 1: 3-6, 15-18
Mateo 18:1-5, 10
30
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
31
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Mateo 18:1-5, 10
.. .. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.159.231.135