Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Agosto 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1234567
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Heb 11:1-2, 8-19 or 11:1-2, 8-12
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
8
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
9
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
10
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
11
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
12
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
13
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 18:6-9
Salmo 33:1+12, 18-19, 20-22
Lucas 12:32-48 or 12:35-40
14
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Jeremias 38:4-6, 8-10
Salmo 40:2, 3, 4, 18
Heb 12:1-4
Lucas 12:49-53
15
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
16
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
17
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
18
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
19
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
20
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
21
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Heb 12:5-7, 11-13
Lucas 13:22-30
22
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
23
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
24
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
25
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
26
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
27
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:18-21
Salmo 117:1, 2
Lucas 13:22-30
28
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Heb 12:18-19, 22-24a
Lucas 14:1, 7-14
29
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
30
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
31
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
.. .. ..
Setyembre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
2
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
3
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 3:17-18, 20, 28-29
Salmo 68:4-5, 6-7, 10-11
Lucas 14:1, 7-14
4
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Phlm 9-10, 12-17
Lucas 14:25-33
5
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
6
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
7
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
8
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
9
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
10
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
11
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
1 Timoteo 1:12-17
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
12
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
13
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
14
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
15
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
16
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
17
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
18
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
1 Timoteo 2:1-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
19
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
20
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
21
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
22
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
23
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
24
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
25
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
1 Timoteo 6:11-16
Lucas 16:19-31
26
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
27
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
28
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
29
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
30
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.146.46.195