Kalendaryo Header
Marso 2017
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 12345
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Taga-Roma 5:12-19 or 5:12, 17-19
Mateo 4:1-11
6
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
7
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
8
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
9
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
10
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
11
1 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 2:7-9; 3:1-7
Salmo 51:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Mateo 4:1-11
12
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
2 Timoteo 1:8b-10
Mateo 17:1-9
13
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
14
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
15
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
16
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
17
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
18
2 Linggó ng 40-Araw – A
Genesis 12:1-4a
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Mateo 17:1-9
19
3 Linggó ng 40-Araw – A
Exodo 17:3-7
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Taga-Roma 5:1-2, 5-8
Juan 4:5-42 or 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42
20
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
21
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
22
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
23
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
24
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
25
San Jose
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
26
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Efeso 5:8-14
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
27
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
28
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
29
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
30
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
31
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
..
Abril 2017
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 1
4 Linggó ng 40-Araw – A
1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
2
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Taga-Roma 8:8-11
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
3
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
4
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
5
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
6
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
7
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
8
5 Linggó ng 40-Araw – A
Ezek 37:12-14
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Juan 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45
9
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Taga-Filipos 2:6-11
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
10
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
11
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
12
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
13
Banál na Huwebes: Hapunan ng Panginoón – ABC
Exodo 12:1-8, 11-14
Salmo 116:12-13, 15-16, 17-18
Juan 13:1-15
14
Banál na Biyernes: Pagpapakasakit ng Panginoón – ABC
Isaias 52:13—53:12
Salmo 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25
Juan 18:1—19:42
15
Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón
Exod 14:15—15:1
Exod 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18
Lk 24:1-12
16
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
17
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
18
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
19
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
20
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
21
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
22
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
23
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
1 Pedro 1:3-9
Juan 20:19-31
24
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
25
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
26
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
27
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
28
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
29
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:42-47
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
Juan 20:19-31
30
3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – A
Gawa 2:14, 22-33
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
1 Pedro 1:17-21
Lucas 24:13-35
.. .. .. .. .. ..


Tuloy po kayo,
Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano

19 Marso
3 Linggo sa 40-Araw
26 Marso
4 Linggo sa 40-Araw
2 Abril
5 Linggo sa 40-Araw
9 Abril
Linggo ng Palaspas
13 Abril
Banal na Huwebes
14 Abril
Banal na Biyernes
15 Abril
Gabi ng Muling Pagkabuhayright arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.166.85.29