Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Mayo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 13:26-33
Salmo 2:6-7, 8-9, 10-11ab
Juan 14:1-6
2
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 13:44-52
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 14:7-14
3
5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 9:26-31
Salmo 22:26-27, 28+30, 31-32
1 Juan 3:18-24
Juan 15:1-8
4
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 14:5-18
Salmo 115:1-2, 3-4, 15-16
Juan 14:21-26
5
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 14:19-28
Salmo 145:10-11, 12-13ab, 21
Juan 14:27-31a
6
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 15:1-6
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Juan 15:1-8
7
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 15:7-21
Salmo 96:1-2a, 2b-3, 10
Juan 15:9-11
8
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 15:22-31
Salmo 57:8-9, 10+12
Juan 15:12-17
9
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 16:1-10
Salmo 100:1b-2, 3, 5
Juan 15:18-21
10
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 10:25-26, 34-35, 44-48
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
1 Juan 4:7-10
Juan 15:9-17
11
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 16:11-15
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Juan 15:26-16:4a
12
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 16:22-34
Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8
Juan 16:5-11
13
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 17:15, 22-18:1
Salmo 148:1-2, 11-12, 13, 14
Juan 16:12-15
14
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 18:1-8
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 16:16-20
15
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 18:9-18
Salmo 47:2-3, 4-5, 6-7
Juan 16:20-23
16
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
17
Pag-akyát ng Panginoón – B
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Taga-Efeso 4:1-13 or 4:1-7, 11-13
Marcos 16:15-20
18
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 19:1-8
Salmo 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab
Juan 16:29-33
19
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 20:17-27
Salmo 68:10-11, 20-21
Juan 17:1-11a
20
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 20:28-38
Salmo 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab
Juan 17:11b-19
21
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 20:28-38
Salmo 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab
Juan 17:11b-19
22
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 20:28-38
Salmo 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab
Juan 17:11b-19
23
7 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 20:28-38
Salmo 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab
Juan 17:11b-19
24
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Gal 5:16-25
Juan 15:26-27; 16:12-15
25
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
26
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
27
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
28
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
29
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
30
50-Araw Linggó – B
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 15:26-27; 16:12-15
31
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Taga-Roma 8:14-17
Mateo 28:16-20
.. .. .. .. .. ..
Hunyo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
2
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
3
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
4
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
5
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
6
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
7
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Taga-Roma 8:14-17
Mateo 28:16-20
8
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
9
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
10
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
11
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
12
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
13
Banál na Santatlo - B
Deuteronomo 4:32-34, 39-40
Salmo 33:4-5, 6+9, 18-19, 20+22
Mateo 28:16-20
14
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Cor 4:13-5:1
Marcos 3:20-35
15
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
16
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
17
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
18
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
19
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
20
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
21
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
2 Cor 5:6-10
Marcos 4:26-34
22
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
Marcos 4:26-34
23
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
Marcos 4:26-34
24
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
25
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
26
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
27
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
28
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Vigil
Gawa 3:1-10
Salmo 19:2-3, 4-5
Gal 1:11-20
Juan 21:15-19
29
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
30
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
.. .. .. ..
Hulyo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 1
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
2
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
3
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
4
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
5
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
2 Cor 8:7, 9, 13-15
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
6
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
7
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
8
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
9
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
10
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
11
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 1:13-15, 2:23-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Marcos 5:21-43 or 5:21-24, 35-43
12
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
2 Cor 12:7-10
Marcos 6:1-6
13
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
14
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
15
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
16
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
17
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
18
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
19
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Taga-Efeso 1:3-14 or 1:3-10
Marcos 6:7-13
20
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
21
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
22
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
23
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
24
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
25
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
26
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Efeso 2:13-18
Marcos 6:30-34
27
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
28
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
29
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
30
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
31
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
..

WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2015 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.205.209.95