Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Nobyembre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
1 Juan 3:1-3
Mateo 5:1-12a
2
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
3
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
4
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
5
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
6
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
7
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
8
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 17:10-16
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Heb 9:24-28
Marcos 12:38-44 or 12:41-44
9
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
10
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
11
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
12
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
13
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
14
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
15
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Heb 10:11-14, 18
Marcos 13:24-32
16
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
17
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
18
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
19
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
20
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
21
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
22
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Rev 1:5-8
Juan 18:33b-37
23
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
24
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
25
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
26
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
27
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
28
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
29
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
1 Taga-Tesalonika 3:12–4:2
Lucas 21:25-28, 34-36
30
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
.. .. .. .. ..
Disyembre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
2
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
3
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
4
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
5
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
6
2 Linggó ng Pagdating - C
Baruch 5:1-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Taga-Filipos 1:4-6, 8-11
Lucas 3:1-6
7
2 Linggó ng Pagdating - C
Baruch 5:1-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Lucas 3:1-6
8
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
9
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
10
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
11
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
12
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
13
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Taga-Filipos 4:4-7
Lucas 3:10-18
14
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
15
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
16
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
17
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
18
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
19
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
20
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Heb 10:5-10
Lucas 1:39-45
21
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
22
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
23
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
24
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
25
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
26
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
27
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Col 3:12-21
Lk 2:41-52
28
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
29
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
30
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
31
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
.. ..
Enero 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27

Lk 2:16-21
2
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27

Lk 2:16-21
3
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Eph 3:2-3a, 5-6
Mt 2:1-12
4
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
5
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
6
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
7
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
8
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
9
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6

Mt 2:1-12
10
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Acts 10:34-38 or Ti 2:11-14; 3:4-7
Lk 3:15-16, 21-22
11
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
12
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
13
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
14
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
15
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
16
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
17
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Acts 10:34-38 or Ti 2:11-14; 3:4-7
Lk 3:15-16, 21-22
18
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
19
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
20
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
21
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
22
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
23
Pagbibinyag sa Panginoon
Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11

Lk 3:15-16, 21-22
24
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
1 Taga-Corinto 12:12-30 or 12:12-14, 27
Lucas 1:1-4; 4:14-21
25
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
26
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
27
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
28
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
29
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
30
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
Salmo 19:8, 9, 10, 15
Lucas 1:1-4; 4:14-21
31
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Jeremias 1:4-5, 17-19
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15+17
1 Taga-Corinto 12:31-13:13 or 13:4-13
Lucas 4:21-30
.. .. .. .. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2015 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.82.48.68