Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |

Kalendaryo Header
Disyembre 2014
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
1 Sanlinggó ng Pagdating – Lunes
Isaias 2:1-5 (or, in Year A, Isaias 4:2-6)
Salmo 122:1-2, 3-4b, 4cd-5, 6-7, 8-9
Mateo 8:5-11
2
1 Sanlinggó ng Pagdating – Martés
Isaias 11:1-10
Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17
Lucas 10:21-24
3
San Francisco Javier
Isaias 25:6-10a
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Mateo 15:29-37
4
1 Sanlinggó ng Pagdating – Huwebes
Isaias 26:1-6
Salmo 118:1+8-9, 19-21, 25-27a
Mateo 7:21, 24-27
5
1 Sanlinggó ng Pagdating – Biyernes
Isaias 29:17-24
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 9:27-31
6
1 Sanlinggó ng Pagdating – Sábado
Isaias 30:19-21, 23-26
Salmo 147:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 9:35—10:1, 5a, 6-8
7
2 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 40:1-5, 9-11
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
2 Pet 3:8-14
Marcos 1:1-8
8
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
9
2 Sanlinggó ng Pagdating – Martés
Isaias 40:1-11
Salmo 96:1-2, 3+10ac, 11-12, 13
Mateo 18:12-14
10
2 Sanlinggó ng Pagdating – Miyerkules
Isaias 40:25-31
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10
Mateo 11:28-30
11
2 Sanlinggó ng Pagdating – Huwebes
Isaias 41:13-20
Salmo 145:1+9, 10-11, 12-13ab
Mateo 11:11-15
12
Ating Ginang ng Guadalupe
Zec 2:14-17
Judith 13:18
Lucas 1:26-38
13
2 Sanlinggó ng Pagdating – Sábado
Sirach 48:1-4, 9-11
Salmo 80:2ac+3b, 15-16, 18-19
Mateo 17:9a, 10-13
14
3 Linggó ng Pagdating - B
Isaias 61:1-2a, 10-11
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
1 Taga-Tesalonika 5:16-24
Juan 1:6-8, 19-28
15
3 Sanlinggó ng Pagdating – Lunes
Num 24:2-7, 15-17a
Salmo 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9
Mateo 21:23-27
16
3 Sanlinggó ng Pagdating – Martes
Sofonias 3:1-2, 9-13
Salmo 34
Mateo 21:28-32
17
17 ng Disyembre
Genesis 49:2, 8-10
Salmo 72:1-2, 3-4ab, 7-8, 17
Mateo 1:1-17
18
18 ng Disyembre
Jeremias 23:5-8
Salmo 72:1-2, 12-13, 18-19
Mateo 1:18-25
19
19 ng Disyembre
Judg 13:2-7, 24-25a
Salmo 71:3-4a, 5-6ab, 16-17
Lucas 1:5-25
20
20 ng Disyembre
Isaias 7:10-14
Salmo 24:1-2, 3-4ab, 5-6
Lucas 1:26-38
21
4 Linggó ng Pagdating - B
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Taga-Roma 16:25-27
Lucas 1:26-38
22
22 ng Disyembre
1 Samuel 1:24-28
1 Sam 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd
Lucas 1:46-56
23
23 ng Disyembre
Mal 3:1-4, 23-24
Salmo 25:4-5ab, 8-9, 10+14
Lucas 1:57-66
24
24 ng Disyembre (Misa sa umaga)
2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27+29
Lucas 1:67-79
25
Pagsilang ng Panginoon
Isaias 9:1-6
Ps 96: 1-2, 2-3, 11-12, 13
Lucas 2:1-14
26
San Esteban
Acts 6:8-10; 7:54-59
Ps 31:3cd-4, 6 And 8ab, 16bc And 17
Mt 10:17-22
27
San Juan ang Apostol
1 Jn 1:1-4
Ps 97:1-2, 5-6, 11-12
Jn 20:1a And 2-8
28
Banál na Mag-anak - B (optional; new)
Genesis 15:1-6; 21:1-3
Salmo 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Heb 11:8, 11-12, 17-19
Lucas 2:22-40 or 2:22, 39-40
29
Ika-5 sa Walong Araw ng Pasko
1 Jn 2:3-11
Ps 96:1-2a, 2b-3, 5b-6
Lk 2:22-35
30
Ika-6 sa Walong Araw ng Pasko
1 Jn 2:12-17
Salmo 96
Lucas 2:36-40
31
Ika-7 sa Walong Araw ng Pasko
1 Jn 2:18-21
Ps 96:1-2, 11-12, 13
Jn 1:1-18
.. .. ..

Welcome, | UWIAN | MAKIPAG-UGNAY | KALENDARYO | DOWNLOADS | SALMO | YAMAN | MISA |
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.80.63.78