Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Mayo 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Rev 21:10-14, 22-23
Juan 14:23-29
2
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
3
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
4
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
5
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
6
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
7
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – C
Gawa 15:1-2, 22-29
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 14:23-29
8
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Taga-Efeso 1:17-23 o Ebreo 9:24-28, 10:19-23
Lukas 24:46-53
9
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
10
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
11
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
12
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
13
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
14
Pag-akyát ng Panginoón
Gawa 1:1-11
Salmo 47:2-3, 6-7, 8-9
Lukas 24:46-53
15
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Taga-Roma 8:8-17
Juan 14:14-16, 23b-26
16
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
17
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
18
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
19
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
20
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
21
50-Araw Linggó – C
Gawa 2:1-11
Salmo 104:1+24, 29-30, 31+34
Juan 14:14-16, 23b-26
22
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Taga-Roma 5:1-5
Juan 16:12-15
23
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
24
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
25
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
26
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
27
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
28
Banál na Santatlo - C
Prov 8:22-31
Salmo 8:4-5, 6-7, 8-9
Juan 16:12-15
29
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
1 Taga-Corinto 11:23-26
Lucas 9:11b-17
30
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
31
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
.. .. .. ..
Hunyo 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 1
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
2
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
3
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
4
Katawan at Dugo ni Kristo - C
Genesis 14:18-20
Salmo 110:1, 2, 3, 4
Lucas 9:11b-17
5
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Gal 1:11-19
Lucas 7:11-17
6
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
7
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
8
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
9
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
10
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
11
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
12
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Gal 2:16, 19-21
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
13
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
14
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
15
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
16
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
17
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
18
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
19
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Gal 3:26-29
Lucas 9:18-24
20
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
21
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
22
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
23
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
24
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Araw
Isaias 49:1-6
Salmo 139:1-3, 13-14, 14-15
Lucas 1:57-66, 80
25
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Araw
Isaias 49:1-6
Salmo 139:1-3, 13-14, 14-15
Lucas 1:57-66, 80
26
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Gal 5:1, 13-18
Lucas 9:51-62
27
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Lucas 9:51-62
28
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Lucas 9:51-62
29
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Vigil
Gawa 3:1-10
Salmo 19:2-3, 4-5
Juan 21:15-19
30
San Pedro at San Pablo
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
.. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.198.185.204