Kalendaryo Header
Enero 2017
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Gal 4:4-7
Lk 2:16-21
2
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
3
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
4
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
5
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
6
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
7
Maria, Ina ng Diyos
Nm 6:22-27
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Lk 2:16-21
8
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6
Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Eph 3:2-3a, 5-6
Mt 2:1-12
9
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6
Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Mt 2:1-12
10
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6
Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Mt 2:1-12
11
Pagpapakita ng Panginoon
Is 60:1-6
Salmo 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Mt 2:1-12
12
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
13
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
14
Pagbinyág ng Panginoón - A
Isaias 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-2, 3-4, 3b+9b-10
Mateo 3:13-17
15
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Ephesians 1: 3-6, 15-18
Lucas 2:41-52
16
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
17
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
18
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
19
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
20
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
21
Banal na Sanggol
Isaiah 9:1-6
Psalm 98
Lucas 2:41-52
22
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
1 Taga-Corinto 1:10-13, 17
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
23
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
24
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
25
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
26
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
27
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
28
3 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 8:23b-9:3
Salmo 27:1, 4, 13-14
Mateo 4:12-23 or 4:12-17
29
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sofonias 2:3; 3:12-13
Awit 145
1 Cor 1:26- 31
Mt 5:1-12
30
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sofonias 2:3; 3:12-13
Awit 145
Mt 5:1-12
31
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sofonias 2:3; 3:12-13
Awit 145
Mt 5:1-12
.. .. .. ..
Pebrero 2017
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 1
4 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sofonias 2:3; 3:12-13
Awit 145
Mt 5:1-12
2
Pagdadalá sa Panginoóng Hesús sa Templo
Mal 3:1-4
Salmo 22
Lu 2:22-32
3
Pagdadalá sa Panginoóng Hesús sa Templo
Mal 3:1-4
Salmo 22
Lu 2:22-32
4
Pagdadalá sa Panginoóng Hesús sa Templo
Mal 3:1-4
Salmo 22
Lu 2:22-32
5
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
1 Taga-Corinto 2:1-5
Mateo 5:13-16
6
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
7
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
8
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
9
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
10
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
11
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 58:7-10
Salmo 112:4-5, 6-7, 8-9
Mateo 5:13-16
12
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
1 Taga-Corinto 2:6-10
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
13
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
14
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
15
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
16
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
17
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
18
6 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Sirach 15:16-21
Salmo 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
Mateo 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37
19
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
1 Taga-Corinto 3:16-23
Mateo 5:38-48
20
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
21
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
22
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
23
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
24
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
25
7 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Lev 19:1-2, 17-18
Salmo 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13
Mateo 5:38-48
26
8 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 49:14-15
Salmo 62:2-3, 6-7, 8-9
1 Taga-Corinto 4:1-5
Mateo 6:24-34
27
8 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 49:14-15
Salmo 62:2-3, 6-7, 8-9
Mateo 6:24-34
28
8 Linggó sa Karaniwang Panahón - A
Isaias 49:14-15
Salmo 62:2-3, 6-7, 8-9
Mateo 6:24-34
.. .. .. ..


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2001-2017 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 50.16.5.192