Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Pebrero 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1234567
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 6:1-2a, 3-8
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 4-5, 7-8
1 Taga-Corinto 15:1-11 or 15:3-8, 11
Lucas 5:1-11
8
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 6:1-2a, 3-8
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 4-5, 7-8
Lucas 5:1-11
9
5 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 6:1-2a, 3-8
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 4-5, 7-8
Lucas 5:1-11
10
Miyerkules ng Abo
Joel 2:12-18 and 2 Cor 5:20—6:2
Salmo 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17
Mateo 6:1-6, 16-18
11
Miyerkules ng Abo
Joel 2:12-18 and 2 Cor 5:20—6:2
Salmo 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17
Mateo 6:1-6, 16-18
12
Miyerkules ng Abo
Joel 2:12-18 and 2 Cor 5:20—6:2
Salmo 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17
Mateo 6:1-6, 16-18
13
Miyerkules ng Abo
Joel 2:12-18 and 2 Cor 5:20—6:2
Salmo 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17
Mateo 6:1-6, 16-18
14
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Taga-Roma 10:8-13
Lucas 4:1-13
15
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
16
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
17
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
18
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
19
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
20
1 Linggó ng 40-Araw – C
Deuteronomo 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15
Lucas 4:1-13
21
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Filemon 3:17–4:1 or 3:20–4:1
Lucas 9:28b-36
22
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
23
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
24
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
25
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
26
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
27
2 Linggó ng 40-Araw – C
Genesis 15:5-12, 17-18
Salmo 27:1, 7-8a, 8b-9, 13-14
Lucas 9:28b-36
28
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
1 Taga-Corinto 10:1-6, 10-12
Lucas 13:1-9
.. .. .. .. .. ..
Marso 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
Lucas 13:1-9
2
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
Lucas 13:1-9
3
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
Lucas 13:1-9
4
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
Lucas 13:1-9
5
3 Linggó ng 40-Araw – C
Exodo 3:1-8a, 13-15
Salmo 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11
Lucas 13:1-9
6
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
7
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
2 Cor 5:17-21
Lucas 15:1-3, 11-32
8
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
9
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
10
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
11
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
12
4 Linggó ng 40-Araw – C
Josh 5:9a, 10-12
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Lucas 15:1-3, 11-32
13
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Juan 8:1-11
14
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Filemon 3:8-14
Juan 8:1-11
15
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Juan 8:1-11
16
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Juan 8:1-11
17
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Juan 8:1-11
18
5 Linggó ng 40-Araw – C
Isaias 43:16-21
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Juan 8:1-11
19
Marso 19: St. Joseph, Kabiyak ng Puso ng Banál na Birheng Maria
2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16
Salmo 89:2-3, 4-5, 27, 29
Mateo 1:16, 18-21, 24a or Lucas 2:41-51a
20
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
21
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Taga-Filipos 2:6-11
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
22
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
23
Linggo ng Palaspas: sa Misa
Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24
Mt 26:14—27:66 or 27:11-54
24
Banál na Huwebes: Hapunan ng Panginoón – ABC
Exodo 12:1-8, 11-14
Salmo 116:12-13, 15-16, 17-18
Juan 13:1-15
25
Banál na Biyernes: Pagpapakasakit ng Panginoón – ABC
Isaias 52:13—53:12
Salmo 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25
Juan 18:1—19:42
26
Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón
Exod 14:15—15:1
Exod 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18
Lk 24:1-12
27
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
28
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
29
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
30
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
31
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
.. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2015 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.196.244.245