Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Setyembre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1234
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Phlm 9-10, 12-17
Lucas 14:25-33
5
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
6
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
7
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
8
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
9
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
10
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 9:13-18b
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17
Lucas 14:25-33
11
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
1 Timoteo 1:12-17
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
12
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
13
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 32:7-11, 13-14
Salmo 51:3-4, 12-13, 17+19
Lucas 15:1-32 or 15:1-10
14
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
15
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
16
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
17
Pagtatampók sa Banál na Krus
Bil 21:4-9
Awit 78
Jn 3:13-17
18
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
1 Timoteo 2:1-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
19
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
20
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
21
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
22
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
23
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
24
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 8:4-7
Salmo 113:1-2, 4-6, 7-8
Lucas 16:1-13 or 16:10-13
25
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
1 Timoteo 6:11-16
Lucas 16:19-31
26
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
27
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
28
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
29
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
30
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
..
Oktubre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 1
26 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Amos 6:1a, 4-7
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Lucas 16:19-31
2
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
2 Timoteo 1:6-8, 13-14
Lucas 17:5-10
3
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
4
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
5
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
6
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
7
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
8
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
9
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
2 Timoteo 2:8-13
Lucas 17:11-19
10
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
11
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
12
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
13
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
14
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
15
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
16
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Timoteo 3:14-4:2
Lucas 18:1-8
17
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
18
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
19
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
20
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
21
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
22
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
23
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
2 Timoteo 4:6-8, 16-18
Lucas 18:9-14
24
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
25
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
26
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
27
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
28
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
29
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
30
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 11:22-12:2
Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13b-14
2 Taga-Tesalonika 1:11-2:2
Lucas 19:1-10
31
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 11:22-12:2
Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13b-14
Lucas 19:1-10
.. .. .. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.237.251.98