Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Oktubre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. 1234
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Heb 2:9-11
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
5
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
6
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
7
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
8
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
9
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
10
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Genesis 2:18-24
Salmo 128:1-2, 3, 4-5, 6
Marcos 10:2-16 or 10:2-12
11
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Heb 4:12-13
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
12
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
13
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
14
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
15
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
16
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
17
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 7:7-11
Salmo 90:12-13, 14-15, 16-17
Marcos 10:17-30 or 10:17-27
18
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Heb 4:14-16
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
19
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
20
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
21
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
22
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
23
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
24
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 53:10-11
Salmo 33:4-5, 18-19, 20+22
Marcos 10:35-45 or 10:42-45
25
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Heb 5:1-6
Marcos 10:46-52
26
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
27
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
28
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
29
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
30
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
31
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 31:7-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Marcos 10:46-52
Nobyembre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
1
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
1 Juan 3:1-3
Mateo 5:1-12a
2
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
3
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
4
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
5
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
6
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
7
Nov 1: Lahat ng Banál
Rev 7:2-4,9-14
Salmo 24:1-2, 3-4, 5-6
Mateo 5:1-12a
8
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 17:10-16
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Heb 9:24-28
Marcos 12:38-44 or 12:41-44
9
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
10
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
11
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
12
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
13
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
14
Nov 9: Pagtalaga ng Basilica ng Laterano
Ezek 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
Juan 2:13-22
15
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Heb 10:11-14, 18
Marcos 13:24-32
16
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
17
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
18
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
19
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
20
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
21
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Dan 12:1-3
Salmo 16:5+8, 9-10, 11
Marcos 13:24-32
22
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Rev 1:5-8
Juan 18:33b-37
23
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
24
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
25
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
26
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
27
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
28
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - B: Kristong Hari
Dan 7:13-14
Salmo 93:1a, 1b-2, 5
Juan 18:33b-37
29
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
1 Taga-Tesalonika 3:12–4:2
Lucas 21:25-28, 34-36
30
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
.. .. .. .. ..
Disyembre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
2
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
3
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
4
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
5
1 Linggó ng Pagdating - C
Jeremias 33:14-16
Salmo 25:4-5, 8-9, 10+14
Lucas 21:25-28, 34-36
6
2 Linggó ng Pagdating - C
Baruch 5:1-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Taga-Filipos 1:4-6, 8-11
Lucas 3:1-6
7
2 Linggó ng Pagdating - C
Baruch 5:1-9
Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6
Lucas 3:1-6
8
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
9
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
10
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
11
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
12
Dec. 8: Kalinis-linisang Paglilihi sa Birheng Maria
Genesis 3:9-15, 20
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
Lucas 1:26-38
13
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Taga-Filipos 4:4-7
Lucas 3:10-18
14
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
15
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
16
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
17
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
18
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
19
3 Linggó ng Pagdating - C
Sofonias 3:14-18a
Isaias 12:2-3, 4, 5-6
Lucas 3:10-18
20
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Heb 10:5-10
Lucas 1:39-45
21
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
22
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
23
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
24
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
25
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
26
4 Linggó ng Pagdating - C
Micah 5:1-4a
Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19
Lucas 1:39-45
27
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Col 3:12-21
Lk 2:41-52
28
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
29
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
30
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
31
Banal na Mag-anak
Sir 3:2-6, 12-14
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Lk 2:41-52
.. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2015 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.226.45.241