Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

Welcome,
uwian ugnay Kalendaryo download Salmo yaman Misa login

Kalendaryo Header
Abril 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 12
Banál na Huwebes: Hapunan ng Panginoón – ABC
Exodo 12:1-8, 11-14
Salmo 116:12-13, 15-16, 17-18
Juan 13:1-15
3
Banál na Biyernes: Pagpapakasakit ng Panginoón – ABC
Isaias 52:13—53:12
Salmo 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25
Juan 18:1—19:42
4
Banál na Gabí ng Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón
Exod 14:15—15:1
Exod 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18
Lk 24:1-12
5
Mulíng Pagkabuhay ng Panginoón; Misa sa Araw – ABC
Gawa 10:34a, 37-43
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23
Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8
Juan 20:1-9 or Lucas 24:13-35 (afternoon Masses)
6
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Lunes
Acts 2:14, 22-32
Ps 16:1-2, 5, 7-11
Matt 28:8-15
7
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Martes
Acts 2:36-41
Ps 33:4-5, 18-20, 22
John 20:11-18
8
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Miyerkules
Acts 3:1-10
Ps 105:1-4, 6-9
Luke 24:13-35
9
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Huwebes
Acts 3:11-26
Ps 8:2, 5-9
Luke 24:35-48
10
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Biyernes
Acts 4:1-12
Ps 118:1-2, 4, 22-27
John 21:1-14
11
8-araw ng Muling Pagkabuhay: Sabado
Acts 4:13-21
Ps 118:1, 14-21
Mark 16:9-15
12
2 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 4:32-35
Salmo 118:2-4, 13-15, 22-24
1 Juan 5:1-6
Juan 20:19-31
13
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 4:23-31
Salmo 2:1-3, 4-7a, 7b-9
Juan 3:1-8
14
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 4:32-37
Salmo 93:1ab, 1cd-2, 5
Juan 3:7b-15
15
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 5:17-26
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 3:16-21
16
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 5:27-33
Salmo 34:2+9, 17-18, 19-20
Juan 3:31-36
17
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 5:34-42
Salmo 27:1, 4, 13-14
Juan 6:1-15
18
2 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 6:1-7
Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19
Juan 6:16-21
19
3 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 3:13-15, 17-19
Salmo 4:2, 4, 7-8, 9
1 Juan 2:1-5a
Lucas 24:35-48
20
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 6:8-15
Salmo 119:23-24, 26-27, 29-30
Juan 6:22-29
21
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 7:51-8:1a
Salmo 31:3cd-4, 6+7b+8a, 17+21ab
Juan 6:30-35
22
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 8:1b-8
Salmo 66:1-3a, 4-5, 6-7a
Juan 6:35-40
23
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 8:26-40
Salmo 66:8-9, 16-17, 20
Juan 6:44-51
24
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 9:1-20
Salmo 117:1, 2
Juan 6:52-59
25
3 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 9:31-42
Salmo 116:12-13, 14-15, 16-17
Juan 6:60-69
26
4 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 4:8-12
Salmo 118:1+8-9, 21-23, 26+21+29
1 Juan 3:1-2
Juan 10:11-18
27
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 11:1-18
Salmo 42:2-3; 42:3, 4
Juan 10:1-10 or, in Year A, Juan 10:11-18
28
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 11:19-26
Salmo 87:1b-3, 4-5, 6-7
Juan 10:22-30
29
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 12:24-13:5a
Salmo 67:2-3, 5, 6+8
Juan 12:44-50
30
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 13:13-25
Salmo 89:2-3, 21-22, 25+27
Juan 13:16-20
.. ..
Mayo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 13:26-33
Salmo 2:6-7, 8-9, 10-11ab
Juan 14:1-6
2
4 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 13:44-52
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 14:7-14
3
5 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 9:26-31
Salmo 22:26-27, 28+30, 31-32
1 Juan 3:18-24
Juan 15:1-8
4
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 14:5-18
Salmo 115:1-2, 3-4, 15-16
Juan 14:21-26
5
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 14:19-28
Salmo 145:10-11, 12-13ab, 21
Juan 14:27-31a
6
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 15:1-6
Salmo 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5
Juan 15:1-8
7
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 15:7-21
Salmo 96:1-2a, 2b-3, 10
Juan 15:9-11
8
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 15:22-31
Salmo 57:8-9, 10+12
Juan 15:12-17
9
5 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 16:1-10
Salmo 100:1b-2, 3, 5
Juan 15:18-21
10
6 Linggó ng Mulíng Pagkabuhay – B
Gawa 10:25-26, 34-35, 44-48
Salmo 98:1, 2-3, 3-4
1 Juan 4:7-10
Juan 15:9-17
11
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Lunes
Gawâ 16:11-15
Salmo 149:1b-2, 3-4, 5-6a+9b
Juan 15:26-16:4a
12
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Martés
Gawâ 16:22-34
Salmo 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8
Juan 16:5-11
13
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Miyerkules
Gawâ 17:15, 22-18:1
Salmo 148:1-2, 11-12, 13, 14
Juan 16:12-15
14
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Huwebes
Gawâ 18:1-8
Salmo 98:1, 2-3ab, 3cd-4
Juan 16:16-20
15
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Biyernes
Gawâ 18:9-18
Salmo 47:2-3, 4-5, 6-7
Juan 16:20-23
16
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
17
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
18
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
19
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
20
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
21
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
22
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
23
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
24
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
25
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
26
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
27
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
28
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
29
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
30
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
31
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
.. .. .. .. .. ..
Hunyo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. 1
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
2
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
3
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
4
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
5
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
6
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
7
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
null
Juan 16:23b-28
8
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
9
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
10
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
11
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
12
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
13
6 Sanlinggó sa Mulíng Pagkabuhay - Sábado
Gawâ 18:23-28
Salmo 47:2-3, 8-9, 10
Juan 16:23b-28
14
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Cor 4:13-5:1
Marcos 3:20-35
15
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
16
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
17
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
18
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
19
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
20
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Genesis 3:9-15
Salmo 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Marcos 3:20-35
21
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
2 Cor 5:6-10
Marcos 4:26-34
22
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
Marcos 4:26-34
23
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - B [wala sa 2009]
Ezek 17:22-24
Salmo 92:2-3, 13-14, 15-16
Marcos 4:26-34
24
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
25
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
26
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
27
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
28
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Vigil
Gawa 3:1-10
Salmo 19:2-3, 4-5
Gal 1:11-20
Juan 21:15-19
29
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
30
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Day
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
.. .. .. ..

Welcome,
uwian ugnay Kalendaryo download Salmo yaman Misa login
Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.

Karapatáng-sipì © 2001-2014 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.145.209.34