Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Hulyo 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 12345
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
2 Cor 12:7-10
Marcos 6:1-6
6
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
7
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
8
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
9
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
10
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
11
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Ezek 2:2-5
Salmo 123:1-2a, 2bc, 3-4
Marcos 6:1-6
12
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Taga-Efeso 1:3-14 or 1:3-10
Marcos 6:7-13
13
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
14
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
15
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
16
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
17
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
18
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Amos 7:12-15
Salmo 85:9-10, 11-12, 13-14
Marcos 6:7-13
19
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Efeso 2:13-18
Marcos 6:30-34
20
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
21
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
22
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
23
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
24
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
25
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
26
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Taga-Efeso 2:13-18
Marcos 6:30-34
27
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
28
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
29
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
30
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
31
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
..
Agosto 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 1
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Jeremias 23:1-6
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Marcos 6:30-34
2
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
2 Hari 4:42-44
Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18
Taga-Efeso 4:1-6
Juan 6:1-15
3
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
2 Hari 4:42-44
Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18
Juan 6:1-15
4
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
2 Hari 4:42-44
Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18
Juan 6:1-15
5
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
2 Hari 4:42-44
Salmo 145:10-11, 15-16, 17-18
Juan 6:1-15
6
Aug 6: Pagbabagong-anyo ng Panginoón
Dan 7:9-10, 13-14
Salmo 97:1-2, 5-6, 9
A: Mateo 17:1-9 B: Marcos 9:2-10 C: Lucas 9:28b-36
7
Aug 6: Pagbabagong-anyo ng Panginoón
Dan 7:9-10, 13-14
Salmo 97:1-2, 5-6, 9
A: Mateo 17:1-9 B: Marcos 9:2-10 C: Lucas 9:28b-36
8
Aug 6: Pagbabagong-anyo ng Panginoón
Dan 7:9-10, 13-14
Salmo 97:1-2, 5-6, 9
A: Mateo 17:1-9 B: Marcos 9:2-10 C: Lucas 9:28b-36
9
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo 78:3-4, 23-24, 25+54
Taga-Efeso 4:17, 20-24
Juan 6:24-35
10
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo 78:3-4, 23-24, 25+54
Juan 6:24-35
11
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo 78:3-4, 23-24, 25+54
Juan 6:24-35
12
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo 78:3-4, 23-24, 25+54
Juan 6:24-35
13
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Exodo 16:2-4, 12-15
Salmo 78:3-4, 23-24, 25+54
Juan 6:24-35
14
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Bisperas
1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2
Salmo 132:6-7, 9-10, 13-14
Lucas 11:27-28
15
Aug. 15: Pag-aakyát sa Banál na Birheng Maria: Araw
Rev 11:19a; 12:1-6a; 10ab
Salmo 45:10, 11, 12, 16
Lucas 1:39-56
16
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Taga-Efeso 4:30-5:2
Juan 6:41-51
17
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
18
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
19
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
20
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
21
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
22
19 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
1 Hari 19:4-8
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Juan 6:41-51
23
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Taga-Efeso 5:15-20
Juan 6:51-58
24
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
25
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
26
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
27
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
28
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
29
20 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Prov 9:1-6
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7
Juan 6:51-58
30
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Taga-Efeso 5:21-32 or 5:2a, 25-32
Juan 6:60-69
31
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
.. .. .. .. ..
Setyembre 2015
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
2
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
3
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
4
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
5
21 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Josh 24:1-2a, 15-17, 18b
Salmo 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
Juan 6:60-69
6
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Jas 1:17-18, 21b-22, 27
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
7
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
8
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
9
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
10
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
11
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
12
22 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 4:1-2, 6-8
Salmo 15:2-3a, 3b-4a, 4b-5
Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
13
23 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 35:4-7a
Salmo 146:7, 8-9a, 9b-10
Jas 2:1-5
Marcos 7:31-37
14
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
15
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
16
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
17
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
18
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
19
Sept. 14: Pagtampok sa Krus
Num 21:4b-9
Salmo 78:1-2, 34-35, 36-37, 38
Juan 3:13-17
20
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Jas 2:14-18
Marcos 8:27-35
21
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
22
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
23
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
24
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
25
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
26
24 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Isaias 50:4-9a
Salmo 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Marcos 8:27-35
27
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 2:12, 17-20
Salmo 54:3-4, 5, 6-8
Jas 3:16-4:3
Marcos 9:30-37
28
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 2:12, 17-20
Salmo 54:3-4, 5, 6-8
Marcos 9:30-37
29
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 2:12, 17-20
Salmo 54:3-4, 5, 6-8
Marcos 9:30-37
30
25 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Wis 2:12, 17-20
Salmo 54:3-4, 5, 6-8
Marcos 9:30-37
.. .. ..

WELCOME,
Uwian Ugnay Kalendaryo Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2015 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.158.54.179