Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Oktubre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. .. 12
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
2 Timoteo 1:6-8, 13-14
Lucas 17:5-10
3
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
4
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
5
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
6
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
7
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
8
27 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Habb 1:2-3, 2:2-4
Salmo 95:1-2, 6-7, 8-9
Lucas 17:5-10
9
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
2 Timoteo 2:8-13
Lucas 17:11-19
10
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
11
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
12
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
13
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
14
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
15
28 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Hari 5:14-17
Salmo 98:1, 2-3a, 3b-4
Lucas 17:11-19
16
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
2 Timoteo 3:14-4:2
Lucas 18:1-8
17
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
18
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
19
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
20
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
21
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
22
29 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Lucas 18:1-8
23
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
2 Timoteo 4:6-8, 16-18
Lucas 18:9-14
24
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
25
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
26
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
27
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
28
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
29
30 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Sirach 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-18, 19+23
Lucas 18:9-14
30
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 11:22-12:2
Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13b-14
2 Taga-Tesalonika 1:11-2:2
Lucas 19:1-10
31
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Wis 11:22-12:2
Salmo 145:1-2, 8-9, 10-11, 13b-14
Lucas 19:1-10
.. .. .. .. ..
Nobyembre 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. 1
Lahát ng Banál
Rv 7:2-4, 9-14
Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6
Mt 5:1-12a
2
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 6:37-40
3
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 6:37-40
4
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 6:37-40
5
Lahat ng Kaluluwa
Karunungan 3:1-9
Salmo 23:1-3a, 3b-4, 5, 6
Juan 6:37-40
6
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Macc 7:1-2, 9-14
Salmo 17:1, 5-6, 8+15
2 Taga-Tesalonika 2:16-3:5
Lucas 20:27-38 or 20:27, 34-38
7
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Macc 7:1-2, 9-14
Salmo 17:1, 5-6, 8+15
Lucas 20:27-38 or 20:27, 34-38
8
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Macc 7:1-2, 9-14
Salmo 17:1, 5-6, 8+15
Lucas 20:27-38 or 20:27, 34-38
9
32 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Macc 7:1-2, 9-14
Salmo 17:1, 5-6, 8+15
Lucas 20:27-38 or 20:27, 34-38
10
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 6:2-6
Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51
Marcos 12:28b-34
11
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 6:2-6
Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51
Marcos 12:28b-34
12
31 Linggó sa Karaniwang Panahón - B
Deuteronomo 6:2-6
Salmo 18:2-3a, 3b-4, 47+51
Marcos 12:28b-34
13
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
2 Taga-Tesalonika 3:7-12
Lucas 21:5-19
14
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
15
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
16
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
17
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
18
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
19
33 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Mal 3:19-20a
Salmo 98:5-6, 7-8, 9
Lucas 21:5-19
20
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Col 1:12-20
Lucas 23:35-43
21
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
22
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
23
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
24
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
25
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
26
34 Linggó sa Karaniwang Panahón - C: Kristong Hari
2 Samuel 5:1-3
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5
Lucas 23:35-43
27
1 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 2:1-5
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Taga-Roma 13:11-14
Mateo 24:37-44
28
1 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 2:1-5
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Mateo 24:37-44
29
1 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 2:1-5
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Mateo 24:37-44
30
1 Linggó ng Pagdating - A
Isaias 2:1-5
Salmo 122:1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
Mateo 24:37-44
.. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.166.111.36