Magsimba. Litúrhiya. Filipino. www.magsimba.com

FILIPINO CATHOLIC LITURGICAL RESOURCES. WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login


Kalendaryo Header
Hunyo 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. 12345
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Gal 1:11-19
Lucas 7:11-17
6
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
7
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
8
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
9
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
10
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
11
10 Linggó sa Karaniwang Panahón - C [wala sa 2010]
1 Hari 17:17-24
Salmo 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b
Lucas 7:11-17
12
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Gal 2:16, 19-21
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
13
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
14
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
15
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
16
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
17
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
18
11 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
2 Samuel 12:7-10, 13
Salmo 32:1-2, 5, 7, 11
Lucas 7:36-8:3 or 7:36-50
19
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Gal 3:26-29
Lucas 9:18-24
20
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
21
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
22
12 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Zech 12:10-11; 13:1
Salmo 63:2, 3-4, 5-6, 8-9
Lucas 9:18-24
23
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Bisperas
Jeremias 1:4-10
Salmo 71:1-2, 3-4, 5-6, 15, 17
Lucas 1:5-17
24
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Araw
Isaias 49:1-6
Salmo 139:1-3, 13-14, 14-15
Lucas 1:57-66, 80
25
June 24: Pagsilang ni San Juan Bautista: Araw
Isaias 49:1-6
Salmo 139:1-3, 13-14, 14-15
Lucas 1:57-66, 80
26
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Gal 5:1, 13-18
Lucas 9:51-62
27
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Lucas 9:51-62
28
13 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
1 Hari 19:16b, 19-21
Salmo 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11
Lucas 9:51-62
29
June 29: SS. Peter at Paul, Apostles: Vigil
Gawa 3:1-10
Salmo 19:2-3, 4-5
Juan 21:15-19
30
San Pedro at San Pablo
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
.. ..
Hulyo 2016
Linggó Lunes Martés Mierkulés Huwebes Biyernes Sabado
.. .. .. .. .. 1
San Pedro at San Pablo
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
2
San Pedro at San Pablo
Gawa 12:1-11
Salmo 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Mateo 16:13-19
3
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Gal 6:14-18
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
4
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
5
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
6
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
7
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
8
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
9
14 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Isaias 66:10-14c
Salmo 66:1-3, 4-5, 6-7, 16+20
Lucas 10:1-12, 17-20 or 10:1-9
10
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Col 1:15-20
Lucas 10:25-37
11
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
12
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
13
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
14
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
15
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
16
15 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Deuteronomo 30:10-14
Salmo 69:14+17, 30-31, 33-34, 36a+37 or Salmo 19:8, 9, 10, 11
Lucas 10:25-37
17
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Col 1:24-28
Lucas 10:38-42
18
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
19
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
20
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
21
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
22
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
23
16 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:1-10a
Salmo 15:2-3a, 3b-4, 5
Lucas 10:38-42
24
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Col 2:12-14
Lucas 11:1-13
25
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
26
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
27
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
28
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
29
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
30
17 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Genesis 18:20-32
Salmo 138:1-2a, 2b-3, 6-7a, 7b-8
Lucas 11:1-13
31
18 Linggó sa Karaniwang Panahón - C
Eccl 1:2, 2:21-23
Salmo 90:3-4, 5-6, 12-14, 17
Col 3:1-5, 9-11
Lucas 12:13-21
.. .. .. .. .. ..
WELCOME,
Uwian Ugnay Download Salmo Yaman Misa Login

right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmo, pagbasa sa Filipino | Tagalog. Our mission: Filipino | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: hymns, songs, psalms, readings in Filipino | Tagalog.
Karapatáng-sipì © 2001-2016 Magsimba Press. Website design: Vic Romero. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.81.237.136