Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

Are you looking for Sunday's liturgy? Click on Sunday's date.

22 Oktubre - 29 Linggo sa Karaniwang Panahon
29 Oktubre - 30 Linggo sa Karaniwang Panahon
5 Nobyembre - 31 Linggo sa Karaniwang Panahon
12 Nobyembre - 32 Linggo sa Karaniwang Panahon
19 Nobyembre - 33 Linggo sa Karaniwang Panahon
26 Nobyembre - 34 Linggo sa Karaniwang Panahon

Contact Us

Your IP address is 54.167.250.64


Please provide your name and contact information, so we can contact you.
First Name
Last Name
Email Address
Date 10/23/2017 3:40:50 AM
IP 54.167.250.64Uwian Login Ugnay Yaman Cebuano Ilocano Capampangan Pangasinan

Are you looking for Sunday's liturgy? Click on Sunday's date.

22 Oktubre - 29 Linggo sa Karaniwang Panahon
29 Oktubre - 30 Linggo sa Karaniwang Panahon
5 Nobyembre - 31 Linggo sa Karaniwang Panahon
12 Nobyembre - 32 Linggo sa Karaniwang Panahon
19 Nobyembre - 33 Linggo sa Karaniwang Panahon
26 Nobyembre - 34 Linggo sa Karaniwang Panahon


right arrow facebook MAGSIMBA.COM sa Facebook

Ang Aming Pakay: Mga yaman ng Litúrhiyang Tagalog | Litúrhiyang Filipino sa paghahandâ ng lingguhang pagdiriwang sa Misang Tagalog | Misang Filipino, sa Eukaristiya, ng pagliligtás ni Hesús sa atin: mga awit, salmong Tagalog, salmong Filipino, pagbasa sa Filipino | Tagalog.

Our mission: Filipino liturgy | Tagalog liturgy resources for preparing for the Tagalog Mass | Filipino Mass, the weekly celebration in the Eucharist of our redemption by Jesus: Tagalog hymns, Tagalog songs, Tagalog psalms, Tagalog readings, Filipino hymns, Filipino songs, Filipino psalms, Filipino readings, Pilipino hymns, Pilipino songs, Pilipino psalms, Pilipino readings for the Tagalog Eucharist, Filipino Eucharist.

Karapatáng-sipì © 2006-2017 Magsimba Press. Vic Romero, Editor. Nakabukód lahát ang karapatán. All rights reserved. Since 2006-08-04. Write to us at right arrow info@magsimba.com. Dumadalaw kayó mulâ sa IP 54.167.250.64